: 195
........ 167
57 13
3
2
2
.. 2
ZaRus1 1
Weiss 1
.. 1
doubovitski 1
1
61 1