: 74
doubovitski 25
.. 16
2 10
Weiss 9
6
krennit 4
57 1
tutchev 1
1
1