: 33
9
3
- 3
........ 3
.. 2
.. 2
2
1
Weiss 1
1
1
57 1
1
krennit 1
tutchev 1
doubovitski 1