: 688
Velstra 388
165
........ 65
Weiss 23
.. 15
doubovitski 7
5
- 4
57 3
tutchev 3
marperetok 2
2
- 2
.. 1
1
1
1